De verbeterinitiatieven van Qocon Geboortezorg

Om de geboortezorg in Zuidwest-Brabant naar een nóg hoger niveau te tillen, pakt Qocon Geboortezorg steeds nieuwe thema’s en projecten op. Deze thema’s en projecten hebben we opgenomen in een verbeterplan met zorginhoudelijke initiatieven. Peter van Gessel, gynaecoloog bij Bravis ziekenhuis, vertelt er meer over.

Qocon Geboortezorg is het geboortezorgnetwerk in Zuidwest-Brabant. Het netwerk bestaat uit verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties, gynaecologen , kinderartsen en een ziekenhuis. Deze partijen werken nauw met elkaar samen en kunnen zwangere daarom nóg beter helpen tijdens jouw zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Om de geboortezorg te optimaliseren, pakken we belangrijke thema’s en projecten op. Peter van Gessel, gynaecoloog bij Bravis ziekenhuis, vertelt meer over deze thema’s en projecten. 

Verbeterplan met zorginhoudelijke initiatieven

Peter: “Bij Qocon Geboortezorg hebben wij onze krachten gebundeld. Alle geboortezorgpartners werken nauw met elkaar samen, zodat we de geboortezorg verder kunnen verbeteren en optimaliseren. Zo werken we al vanuit één gezamenlijk opgesteld geboortezorgprogramma en vanuit één geboortezorgdossier. Maar we zitten niet stil: de ontwikkelingen op het gebied van geboortezorg gaan hard. Wij willen meebewegen en mee-ontwikkelen. Daarom pakken wij steeds nieuwe thema’s en projecten op die kunnen bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de geboortezorg. Momenteel hebben wij een verbeterplan met vijf zorginhoudelijke initiatieven. 

Initiatief 1: Benchmark ziekenhuizen om geboortezorg te verbeteren

Qocon Geboortezorg participeert in het programma ‘Waardegedreven zorg Geboortezorg’. Aan dit programma, dat is gestart in 2020, nemen zestien regionale ziekenhuizen (SAZ-ziekenhuizen) deel. Het idee: de ziekenhuizen doen mee aan een benchmark geboortezorg, waarin de prestaties van de ziekenhuizen op identieke wijze worden onderzocht. Hierbij wordt gebruikgemaakt van beschikbare data en best practices worden uitgewisseld. Het doel: de geboortezorg wordt verder verbeterd en er worden extra stappen gezet richting integrale geboortezorg. Lees meer op de website van SAZ. 

Initiatief 2: VALID-studie inleidingsindicatie

Wil een bevalling niet spontaan op gang komen, bijvoorbeeld doordat de zwangerschap overtijd gaat of de vliezen breken, maar de weeën niet spontaan starten? In deze gevallen wordt de bevalling ingeleid. Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig opgewekt, bijvoorbeeld met medicijnen of een ballonkatheter. Er kunnen ook andere, minder dringende redenen zijn om een bevalling in te leiden. In die gevallen besluit de gynaecoloog in samenspraak met de zwangere den de verloskundige wanneer een bevalling wordt ingeleid. Wanneer dit gebeurt, verschilt per situatie. De Academie Verloskunde Maastricht doet een studie naar de verschillende inleidingsindicaties en onderzoekt of de verschillen in inleidingen gewenst zijn en eventueel aangepast moeten worden. Qocon Geboortezorg neemt deel aan deze studie. Naar verwachting wordt de studie in 2024 afgerond en dan zijn de uitkomsten bekend. Lees meer op de website van ZonMW.
 

Initiatief 3: Studie naar overmatig bloedverlies (fluxus postpartum)

Sommige vrouwen hebben tijdens of na de bevalling last van overmatig bloedverlies, in medische termen ook wel fluxus postpartum genoemd. Het bloedverlies wordt vaak veroorzaakt door de baarmoeder: deze trekt na de bevalling niet goed samen, waardoor het bloeden aanhoudt. Een fluxus kan gevaarlijk zijn, want het kan leiden tot bewusteloosheid of een shock. Vrouwen met een fluxus hebben acute zorg nodig in het ziekenhuis. Bij Qocon Geboortezorg hebben we goede contacten met andere geboortezorgnetwerken en ziekenhuizen. Regelmatig delen we onze best practices met elkaar, zodat we van elkaar kunnen leren. We doen met meerdere ziekenhuizen een studie naar overmatig bloedverlies: hoe gaat dit per ziekenhuis? Zijn er ziekenhuizen waar dit vrijwel niet aan de orde is? Zo ja, welke learnings kunnen wij hieruit trekken? Zo willen we de zorg voor zwangeren verbeteren en naar een hoger niveau tillen door ons eigen protocol te verbeteren. 

Initiatief 4: Biliblanket (of Bilicocoon)

Pasgeboren baby’s hebben vaak last van geelzucht: de huid en het oogwit hebben een gele gloed. Geelzucht gaat na een paar dagen vanzelf over. Is dit niet het geval, dan wordt het kindje in het ziekenhuis onderzocht en behandeld. De behandeling bestaat uit fototherapie, waarbij het kindje onder een blauwe lichtlamp ligt. De gele kleurstof wordt afgebroken en verlaat het lichaam via de ontlasting. Moet een kindje behandeld worden voor geelzucht, dat moet het één of meerdere dagen in het ziekenhuis opgenomen worden, want alleen hier hebben we de blauwe lichtlamp. Dit is natuurlijk heel vervelend, want als ouder wil je je pasgeboren baby het liefst thuis hebben. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van de Biliblanket, ook wel Bilicocoon genoemd. Dit is een speciale deken waar baby’s mee ingepakt worden. De deken geeft dezelfde blauwe straling af als de blauwe lichtlamp. Het grote verschil: baby’tjes kunnen thuis in de Biliblanket worden gewikkeld! Bekijk de video hieronder.

Initiatief 5: Voorlichting over borstvoeding

Borstvoeding is goed voor baby’s. Moedermelk bevat namelijk alles wat je kindje nodig heeft, zoals eiwitten, vetten, vitamines, ijzer, mineralen, water en enzymen. Deze bouwstoffen zorgen voor een optimale groei en ontwikkeling van je kindje. Daarnaast zitten er afweerstoffen in die baby’s beschermen tegen ziektes, infecties en bacteriën. Toch verkiezen veel vrouwen kunstvoeding boven borstvoeding. En geven vrouwen borstvoeding, dan stoppen ze hier na enkele maanden alweer mee. Qocon Geboortezorg stimuleert het geven van borstvoeding, bijvoorbeeld door het aanbieden van voorlichting en goede adviezen voor als je bijvoorbeeld weer gaat werken. Wij onderzoeken hoe we de voorlichting kunnen verbeteren, bijvoorbeeld bij verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties en in het ziekenhuis. 

Steeds nieuwe initiatieven

Momenteel richten wij ons op deze vijf zorginhoudelijke initiatieven. Zodra een initiatief is afgerond en we de uitkomsten hebben geïmplementeerd in onze zorgverlening, dan gaan we aan de slag met een nieuw initiatief. Zo zitten we nooit stil en zorgen we voor een kwaliteitsverbetering in de geboortezorg van Zuidwest-Brabant!”