Voortgang in de VALID-studie

Qocon is een van de deelnemers aan de VALID-studie. De Academie Verloskunde Maastricht voert deze studie uit, samen met onder andere het NIVEL. Zij onderzoeken de verschillen tussen verloskundige samenwerkingsverbanden als het gaat om het inleiden van de bevalling. Als het duidelijker is hoe die verschillen ontstaan, kan dat helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren in verloskundige samenwerkingsverbanden. 

Er worden verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd in de periode 2021-2024, in zes verschillende verloskundige samenwerkingsverbanden.

Alle informatie bij elkaar

In januari 2022 zijn de onderzoekers op bezoek geweest in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom om te kijken voor welke redenen de bevalling zoal wordt ingeleid in Qocon. Een onderzoeker en twee studenten zijn goed ontvangen in het Bravis ziekenhuis. Zij kwamen anonieme gegevens uit de dossiers van 142 vrouwen bekijken. Wat meteen opviel: in Qocon staat alle informatie bij elkaar in het dossier, zowel de informatie van de verloskundige als de informatie van de gynaecoloog. Dat maakt het gemakkelijker om te begrijpen hoe de beslissing voor een inleiding is genomen. 

Enquête over inleiden

Er is nu ook al een ander onderdeel van het onderzoek bezig. Dat is een enquête onder vrouwen die een gesprek over het inleiden hebben gehad met hun verloskundige of gynaecoloog. Hoe hebben zij dat ervaren? Vrouwen in het werkgebied van Qocon die recent zijn bevallen van hun eerste kind, kunnen meedoen. De verloskundige deelt tijdens de kraamvisites een foldertje uit over de studie, en vrouwen kunnen zich met een QR-code zelf aanmelden of hun emailadres doorgeven aan de verloskundige. Zij ontvangen dan een paar weken later per email een link voor deze online enquête.

En verder

Later in 2022 zullen ook de verloskundigen en gynaecologen van Qocon meedoen aan een enquête. En er zullen nog gesprekken plaatsvinden met kleine aantallen verloskundigen, gynaecologen en jonge moeders. En als de onderzoeksactiviteiten zijn afgerond, worden de resultaten besproken met Qocon. Zo krijgen de onderzoekers een goed beeld van de zorgverlening in Qocon en hoe er samen met zwangere vrouwen beslissingen worden genomen over het wel of niet inleiden van de bevalling.

Meer weten?

Wil je meer weten over de VALID-studie? Klik dan HIER