Qocon verricht zuurstofmetingen bij pasgeboren baby’s

Qocon, hét geboortezorgnetwerk van Zuid-West-Brabant, is gestart met saturatiemetingen (zuurstofmetingen) bij pasgeborenen. Hierdoor kunnen aangeboren hartafwijkingen eerder worden ontdekt.

Qocon is een samenwerkingsverband tussen onder andere alle verloskundige praktijken, gynaecologen en kinderartsen in het Bravis ziekenhuis. Zij zijn onlangs gestart met saturatiemeting als screening op aangeboren hartafwijkingen. Jaarlijks worden in Nederland 1500 kinderen geboren met een hartafwijking. Ongeveer een kwart van deze hartekinderen heeft een kritische hartafwijking. Helaas wordt op dit moment nog ongeveer 30 tot 40 procent van de kritische hartafwijkingen gemist tijdens de 20-weken-echo. Tijdig medisch ingrijpen is echter van levensbelang.

Symptomen

Na de geboorte zijn de symptomen van een hartafwijking niet meteen zichtbaar. Die ontstaan meestal pas na een aantal dagen. Het meten van het zuurstofgehalte in het bloed, middels een saturatiemeting, helpt bij een vroegtijdige diagnose. Deze meting vindt plaats op basis van infrarood licht en is snel en pijnloos. Door dit bij alle pasgeborenen op een aantal vaste momenten na de geboorte uit te voeren kunnen 35 hartafwijkingen per jaar in Nederland worden opgespoord.

Stichting Hartekind

De benodigde saturatiemeters zijn geschonken door Stichting Hartekind. Deze stichting zet zich in voor betere zorg voor kinderen met een aangeboren hartafwijking.

Op de foto voeren kinderarts Marloes Vollebregt (l) en verloskundige Iris Freund de meting uit. Bij dit kindje is het zuurstofgehalte in het bloed uitstekend.