Gynaecoloog Richard Pal over integrale bekostiging geboortezorg

Bij Qocon Geboortezorg willen wij de allerbeste geboortezorg leveren. Een middel om dit doel te bereiken, is integrale bekostiging. Wat is integrale bekostiging? En op wat voor manier ben jij als zwangere hierbij gebaat? Richard Pal, gynaecoloog bij het Bravis ziekenhuis, vertelt er meer over.

Nederland telt een aantal IGO’s, ook wel Integrale Geboortezorg Organisaties genoemd. In deze IGO’s werken de partijen die betrokken zijn bij de geboortezorg samen om de kwaliteit naar een hoger plan te brengen. Qocon Geboortezorg is zo’n IGO. Alle partijen die betrokken zijn bij de geboortezorg en verloskundige zorg in Zuidwest-Brabant zijn bij ons netwerk aangesloten, zoals verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties, gynaecologen, kinderartsen en het ziekenhuis. Zij werken nauw met elkaar samen om jou tijdens jouw zwangerschap, bevalling en kraamtijd nóg beter te kunnen ondersteunen. Zo werken zij met gezamenlijk opgestelde zorgpaden en met één gezamenlijk geboortezorgdossier. Dit resulteert in volledig op elkaar afgestemde zorg met meer transparantie en efficiëntie, maar bovenal méér gemak voor de zwangere. 

Kwalitatief hoogwaardige geboortezorg

De IGO’s willen bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige geboortezorg. Geboortezorg waar jij als zwangere profijt van hebt. Eén van de middelen die hieraan bij kan dragen is de integrale bekostiging. Wat is dit precies? Richard Pal is werkzaam in het Bravis ziekenhuis als lid van de vakgroep gynaecologie, één van de partners van Qocon Geboortezorg. Hij vertelt meer over integrale bekostiging geboortezorg. 

Monodisciplinaire bekostiging geboortezorg

Richard: “Zolang er sprake is van een normaal verlopende zwangerschap is een zwangere vrouw onder controle van de verloskundige. Zijn er aan het begin van de zwangerschap medische problemen of treden er complicaties op in de loop van de zwangerschap of tijdens de bevalling, dan komt de zwangere onder controle van de gynaecoloog. De verloskundige, de kraamzorgorganisatie en het ziekenhuis (samen met de gynaecoloog) declareren vervolgens afzonderlijk van elkaar hun gemaakte kosten bij de zorgverzekeraar. Dit wordt monodisciplinaire bekostiging geboortezorg genoemd. Ik ben geen voorstander van deze vorm van declareren. Het is niet efficiënt, want er gaan verschillende declaraties naar de zorgverzekeraar en de zwangere ontvangt hiervoor verschillende rekeningen. Dit gaat ten koste van de transparantie.”

Eén gezamenlijke rekening

“In 2017 is, bij wijze van proef, de integrale bekostiging geboortezorg opgezet. De IGO stuurt één gezamenlijke rekening naar de zorgverzekeraar die vervolgens één bedrag uitkeert. De IGO verdeelt dit bedrag onder de betrokken partijen, die betaald worden voor de zorg die zij geleverd hebben. De integrale bekostiging zorgt daarmee voor meer gemak voor de zwangere, die niet meer aparte rekeningen van elke afzonderlijke partij ontvangt en voorkomt daarmee ook dat er een overlap in declaraties kan ontstaan”, aldus Richard.

Qocon en integrale bekostiging

Richard: “Bij Qocon Geboortezorg werken we al enkele jaren met de integrale bekostiging en wij zijn hier zeer tevreden over. Het zorgt voor duidelijkheid en we krijgen enkel uitbetaald voor de zorg die wij hebben geleverd. Dit leidt tot meer efficiëntie, meer gemak en minder kosten. Hierdoor creëer je de financiële ruimte om projecten op te zetten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Momenteel is er een discussie gaande over de integrale bekostiging geboortezorg. In 2017 is het als proef geïntroduceerd en nu is het kabinet op het punt aangekomen om te kijken of zij de proefperiode voort wil zetten, of zij de proefperiode wil stoppen óf dat zij deze vorm van declareren wil opnemen in de reguliere bekostiging. Dit laatste zouden wij graag zien gebeuren, omdat dit voor de IGO zekerheid biedt voor de toekomst.”

Het demissionaire kabinet heeft de besluitvorming hierover helaas doorgeschoven naar het volgende kabinet (dat inmiddels is geïnstalleerd), dus vooralsnog blijft Qocon werken met integrale bekostiging met één integraal tarief.